Läser in...

Integritetspolicy, Cookie & GDPRAllmänt

För oss på Klicket är det viktigt att du känner dig trygg med att använda våra produkter och tjänster. För att du ska kunna göra det har vi vidtagit en rad åtgärder i syfte att skydda dina personuppgifter. I denna integritetspolicy (”Integritetspolicyn”) förklarar för dig hur vi bl. a. samlar in information, hur vi använder den och vilka åtgärder vi har tagit för att skydda dina personuppgifter. Klicket erbjuder en handelswebbplats för försäljning av nya och begagnade fordon på www.klicket.se, samt därtill hörande sidor och applikation för sina användare (”Webbplatsen”). Du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter enligt nedan genom att du registrerar dig på www.klicket.se, relaterade sidor såsom applikationer eller på annat sätt är i kontakt med oss, t.ex. via våra samarbetspartners (”Tjänsten”). Integritetspolicyn tillämpas på de personuppgifter vi samlar in om dig i samband med att du använder Tjänsten. Integritetspolicyn tillämpas inte i förhållande till personuppgifter som någon av våra samarbetspartners samlar in om dig (efter ditt godkännande) och Klicket tar inget ansvar för den personuppgiftsbehandling som utförs av sådana samarbetspartners.

Vilka uppgifter behandlar vi?
Vi kommer att behandla de uppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss, eller som vi samlar in på Webbplatsen genom cookies i syfte att administrera ditt medlemskap, din användning av Webbplatsen, samt för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. De personuppgifter som vi behandlar är ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, köphistorik, sökhistorik, medlemsskapsinformation hos Webbplatsens samarbetspartners, webbläsarinformation, platsinformation, registreringsnummer och användarfoto.

Personuppgifter som vi behandlar i våra olika tjänster:

 • När användare skickar en intresseanmälan eller skapar bevakning.
 • Intressenter, företag och privatpersoner kan via en annons skicka en intresseanmälan på Webbplatsen/tjänsten som vidarebefordras till handlaren (eller till handlarens CRM-system) som säljer fordonet.

Till intresseanmälan och/eller bevakning kopplas följande persondata:

 • Namn
 • Postnummer
 • Telefon
 • E-post
 • Registreringsnummer för ev. inbyte (som läggs in av köparen själv)
 • Telefonsamtal till handlare
 • När användaren ringer till en handlare på Webbplatsen vidareförmedlar Webbplatsen användarens telefonnummer till handlaren i syfte fullgöra Webbplatsen/Tjänstens åtaganden mot användaren. D.v.s. att koppla ihop köpare och säljare.

Till intresseanmälan och/eller bevakning kopplas följande persondata:

 • Telefon
 • Fordonsförsäljning för privatpersoner
 • Privatpersoner kan registrera sina fordon som de önskar sälja. Dessa fordon publiceras då för inloggade handlare.

Persondata kopplad till fordonsförsäljningen är:

 • Registreringsnummer
 • Namn
 • Adress (inkl. postnr och ort)
 • E-post
 • Telefon
 • Medlems – och användardatabas
 • Det finns en användarmodul i Webbplatsen som används för inloggning för användare som själva valt att skapa ett konto. Ett konto skapas också automatiskt när man som privatperson lägger upp ett nytt objekt till försäljning.

Persondata kopplad till användarkontot är:

 • Namn
 • Adress (inkl. postnr och ort)
 • E-post
 • Telefon
 • Nyhetsbrev, information och bevakningstjänster


Webbtjänsten gör olika typer av utskick via e-post. Dessa utskick görs via tredje part. Webbplatsen skickar följande personuppgifter till tredje part:

 • E-postadress
 • Namn
 • Dynamiska värden som lämnats från användaren, te.x. uppgifter om fordon, sparade sökningar och bevakningar, favoritfordon, egna intresseanmälningar på fordon.

Hur samlar vi in dina uppgifter?
Vi samlar in information om dig när du registrerar dig som medlem, när du använder Tjänsten, kontaktar oss eller på annat sätt väljer att lämna uppgifter om dig själv eller din verksamhet. Väljer du att lämna upplysningar som identifierar dig, samlar vi in dem för användning inom företaget, i de syften som anges i denna Integritetspolicy. Vidare kan vi samla in dina uppgifter, i den mån du har godkänt detta, från våra samarbetspartners, t.ex. sådana uppgifter du lämnat i sociala medier där du är medlem.

Information vid insamling av personuppgifter på Webbplatsen och i våra olika tjänster:

När användare skickar en intresseanmälan och/eller bevakning:
I formuläret där uppgifter lämnas måste användaren godkänna vår cookie – och integritetspolicy samt användarvillkor. Här framgår det hur lämnade uppgifter lagras, syftet med lagringen och hur uppgiftslämnaren kan radera sina uppgifter alternativt begära att denne avregistreras.

Telefonsamtal till handlare:
Webbplatsen/Tjänsten lagrar tillfälligt, via tredje part, användarens telefonnummer i syfte att fullgöra Webbplatsen/Tjänstens åtaganden mot användaren. D.v.s. att koppla ihop köpare och säljare.

Fordonsförsäljning för privatperson
I formuläret där uppgifter lämnas måste användaren godkänna vår cookie – och integritetspolicy samt användarvillkor. Här framgår det tydligt hur de lämnade uppgifterna lagras, syftet med lagringen och hur uppgiftslämnaren kan begära att uppgifterna tas bort. Uppgiftslämnaren kan radera sina uppgifter alternativt begära att denne avregistreras.

Medlems - och användardatabas
I formuläret där uppgifter lämnas måste användaren godkänna vår cookie – och integritetspolicy samt användarvillkor. Här framgår det tydligt hur de lämnade uppgifterna lagras, syftet med lagringen och hur uppgiftslämnaren kan begära att uppgifterna tas bort.

Nyheter, information och bevakningstjänster
I samtliga formulär finns en tydlig "opt in" enligt vilken användaren efterfrågar ett nyhetsbrev, information eller bevakning. Webbplatsen informerar även om att en tredjeparts tjänst används för utskick via e-post och SMS.

Vad används uppgifterna till?
Vi behandlar och delar med oss av dina uppgifter till andra bolag i syfte att fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser, tillhandahålla och administrera din tillgång till Webbplatsen och Tjänsten, besvara kundserviceärenden och utföra felrättningar, förbättra din användarupplevelse, ge dig annonser, erbjudanden och rekommendationer som är anpassade efter de uppgifter vi har om dig, skicka dig information och direktmarknadsföring via e-post eller på annat sätt, analysera marknadstrender och framtida efterfrågan, vidareutveckla Webbplatsen och Tjänsten, samt förebygga, begränsa och utreda missbruk av Webbplatsen och Tjänsten.

Mer detaljerad information om ändamålen finner du nedan.

Förbättra användarupplevelsen
För att kunna förbättra din upplevelse av Tjänsten använder vi dina uppgifter för att kunna göra Tjänsten mer användarvänlig, t.ex. för att åtgärda tekniska brister, ändra i gränssnittet för att du enkelt ska nå den information du söker eller lyfta fram funktioner på Webbplatsen som används ofta av våra kunder.

Förbättra Tjänsten
För att kunna förbättra Tjänsten kommer vi behandla dina uppgifter för att ta fram statistik över hur du använder Tjänsten. Detta kan vi göra genom att t.ex. utföra kundnöjdhets- och marknadsundersökningar eller analysera din användning. När vi använder dina uppgifter för att förbättra Tjänsten använder vi dina uppgifter i aggregerad form i den utsträckning som det är möjligt. Om vi använder oss av ett annat bolag för att analysera våra kunduppgifter ingår vi ett s.k. personuppgiftbiträdesavtal med relevant företag med krav på att kunduppgifterna ska hållas konfidentiella och att de endast får behandla uppgifterna i enlighet med våra instruktioner.

Tillhandahålla Tjänsten
Vi använder dina uppgifter för att kunna kommunicera med dig när du använder Tjänsten, t.ex. administrera ditt medlemskap, förmedla kontaktuppgifter inför ett köp eller tillhandahålla support. Denna behandling är nödvändig för att kunna fullfölja våra avtalsrättsliga förpliktelser gentemot dig.

Förebygga och begränsa missbruk
Dina uppgifter kan också användas för att förhindra missbruk av Tjänsten eller för att förhindra, förebygga eller utreda brott. Med missbruk avses bland annat bedrägeri, skräppostutskick, lösenordsfisk ”phishing”, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton och andra åtgärder som är förbjudna enligt våra användarvillkor. Om vi upptäcker missbruk av Tjänsten, och för att förhindra ytterligare missbruk, kan vi överlämna information om din enhet eller IP-adress genom användande av en identifieringstjänst för att förhindra att ytterligare missbruk sker med användning av den enheten.

Personifierade erbjudanden
Vi använder vidare dina uppgifter för att kunna tillhandahålla personliga annonser baserade på hur du använder Webbplatsen och Tjänsten, dina intressen och vad andra användare med liknande intressen och användarmönster har varit intresserade av (s.k. profilering). Denna behandling baseras på ditt föregående samtycke.

Direktmarknadsföring
Om du har en aktiv kundrelation med oss, kan vi skicka dig information och marknadsföring via e-post, telefon eller andra digitala kontaktvägar (t.ex. sociala medier), om du inte har instruerat oss att inte göra det. Du kan tacka nej till direktmarknadsföring genom att kontakta oss.

Överföring och delning av uppgifter
Webbplatsen lagrar och behandlar dina uppgifter inom EU/EES. För det fall annat bolag inklusive bolag som har ett direkt eller indirekt ägande i Webbplatsen/Tjänsten eller våra samarbetspartner bedriver verksamhet i land utanför EU/EES samtycker du till att dina personuppgifter överförs till sådant land. Vi kommer i så fall säkerställa att uppgifterna överförs i enligt med gällande dataskyddslagstiftning, t.ex. att mottagarlandet har en adekvat skyddsnivå eller att lämpliga skyddsåtgärder finns. Användarens uppgifter kan också komma att delas med bolag inom Klicket-koncernen, inklusive bolag som har ett direkt eller indirekt ägande i Webbplatsen. Uppgifterna kommer då att användas för samma ändamål som vi ursprungligen samlade in dem för. Uppgifterna kan också komma att delas med annonsörer på Webbplatsen. Vi kan komma att använda eller sälja anonymiserad data genom en Data Management Platform. Anonymiserade personuppgifter är inte identifierbara och kan t.ex. användas för att ta fram relevant statistik.

Om hela eller delar av Webbplatsens verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan Användarens personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

Så används personuppgifterna på Webbplatsen och Tjänsten

När användare skickar en intresseanmälan/bevakning:
Webbplatsen/Tjänsten lagrar kontaktinformation som lämnas vid en intresseanmälan/bevakning till handlarna i syfte att fullgöra sina åtaganden mot användaren och handlaren. D.v.s. att koppla ihop köpare och säljare, för att kunna skicka information till både handlaren och kunden/köparen. Exempelvis statistik och uppföljning för köpare och säljare, fordondonsannonser med liknande fordon, erbjudande som den potentiella köparen är intresserad av. Formuläret för intresseanmälan innehåller tydlig information om att uppgifterna kommer vidarebefordras till handlaren samt lagras i Webbplatsens/Tjänstens system för att kunna skicka information och erbjudanden.

Telefonsamtal till handlare:
Webbplatsen/Tjänsten lagrar tillfälligt och via tredje part användarens telefonnummer när användaren ringer Webbplatsens handlare med syfte att fullgöra Webbplatsens tjänster. D.v.s. att hjälpa köpare och säljare att komma i kontakt med varandra.

Fordonsförsäljning för privatperson:
Privatpersoner lägger manuellt in sina fordon/fordonsannonser på Webbplatsen/Tjänsten. Webbplatsen/Tjänsten lagrar informationen för historik, potentiell marknadsföring och arbetar fortlöpande med att föra samman säljare och köpare (handlare).

Medlems-och användardatabas:
Både privatpersoner och handlare kan ha ett användarkonto hos Webbplatsen/Tjänsten i syfte att köpa, sälja, bevaka och få information om nya och begagnade fordon eller om Webbplatsen/Tjänsten.

Hur skyddar vi dina uppgifter?
För att skydda de personuppgifter vi behandlar har vi vidtagit en rad säkerhetsåtgärder. Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst. Se även delar under lagring och gallring nedan.

Lagring och gallring av personuppgifter:
Om du har samtyckt till att vara registrerad medlem sparar vi dina uppgifter så länge du är registrerad medlem hos Webbplatsen. Du kan när som helst avregistrera dig som medlem. Om du inte har varit aktiv medlem på fem år raderas dina uppgifter automatiskt. Om du inte är registrerad medlem hos oss sparar vi dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra Webbplatsens åtaganden gentemot dig. Dina uppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

Intresseanmälan/bevakning:
Generellt sett sparas användarens uppgifter för den tid som dessa är nödvändiga för de ändamål som uppgifterna ursprungligen samlades in för. Om användaren registreras som medlem sparas uppgifterna så länge medlemmen är registrerad. Medlemmen kan när som helst avregistrera sig. Medlem som varit inaktiv i fem år raderas automatiskt. För användare som inte är medlem, sparas uppgifterna i fem år efter senaste aktivitet.

Telefonsamtal till handlare:
Generellt sett sparas användarens uppgifter för den tid som dessa är nödvändiga för de ändamål som uppgifterna ursprungligen samlades in för. Vår tjänsteleverantör sparar vanligtvis informationen i 6 månader.

Fordonsförsäljning för privatperson:
Objektet avpubliceras automatiskt efter en given tid, vilket idag är 60 dagar. Objektet och kontaktuppgifter finns kvar i Webbplatsens databas så länge det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla våra tjänster, sedan gallras dessa.

Medlems – och användardatabas:
Generellt sett sparas användarens uppgifter för den tid som dessa är nödvändiga för de ändamål som uppgifterna ursprungligen samlades in för. I och med att användaren registreras som medlem sparas uppgifterna så länge medlemmen är registrerad. Medlemmen kan när som helst avregistrera sig. Medlem som varit inaktiv i fem år raderas automatiskt. För användare som inte är medlem, sparas uppgifterna i upp till fem efter senaste aktivitet.

E-postutskick:
Webbplatsen har kontrollerat att vår tredjepartsleverantör uppfyller kraven enligt GDPR. Vår leverantör sparar vanligtvis sin information i 6 månader.

Dina rättigheter:
Som medlem har du alltid möjlighet att kostnadsfritt begära ut ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har även rätt till att när som helst rätta eller ta bort de uppgifter du lämnat till oss. Detta kan du göra genom att kontakta oss på support[at]klicket.se. Om dina personuppgifter behandlas i strid med gällande personuppgiftslagstiftning har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas genom att kontakta oss på support[at]klicket.se.

Dina personuppgifter får inte behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Vi kommer endast att använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte i de fall du själv aktivt godkänner detta. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund.

Cookies och liknande teknik
Vi använder oss av cookies, pixeltaggar, local storage och andra tekniker för att förstå dig som användare och för att analysera data om användarna. För mer information om vår användning av dessa tekniker, se vår Cookiepolicy.

Ändringar av Integritetspolicyn
Denna Integritetspolicy kan komma att uppdateras från tid till annan. Vi kommer dock att meddela dig om vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke.

Kontaktuppgifter:
Klicket i Sverige AB
Viggeby Solbacken
635 09 ESKILSTUNA
support[at]klicket.se

Frågor kring hantering av dina personuppgifter:
Om du har frågor om och hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss på Klicket i Sverige AB, Viggeby Solbacken, 635 09, Eskilstuna eller maila oss på support[at]klicket.se.

Senast uppdaterade den 2 februari 2023.


 

Cookies

Vad cookies är och hur de fungerar
Cookies utgörs av små textfiler. Textfilerna innehåller data som lagras på besökarens dator. Till och från efterfrågar webbplatsen data från de cookies besökaren har lagrade på sin dator. Webbplatser använder cookies bl.a. i syfte at lagra inställningar för hur webbplatsen ska visas för besökaren. En annan vanlig användning av cookies är som ett led i att samla information om besökarnas beteende.

Klickets användning av cookies
Klicket erbjuder en handelswebbplats för försäljning av nya och begagnade fordon på www.klicket.se, samt därtill hörande sidor och applikation för sina användare (”Webbplatsen”). Klicket använder cookies för att förbättra Webbplatsen för besökaren t.ex. genom att anpassa Webbplatsen efter besökarens önskemål, val och intressen, säkerställa att besökaren loggat in på Webbplatsen och därigenom kan undvika att logga in på varje ny sida denne besöker, samt för att kunna anpassa våra tjänster så att du får reklam som är relevant för dig.

Klicket använder två typer av cookies. Den ena typen är en varaktig cookie som sparar en fil under en längre tid på besökarens dator. Den används bl.a. för funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessions-cookies, och dessa har en giltighet endast under besöket på webbplatsen, för att exempelvis hålla reda på om besökaren är inloggad. Klicket använder dessutom s.k. tredjeparts-cookies för bland annat analys av trafikmönstren med hjälp av tredje part.

Vi använder oss också av andra, liknande tekniker såsom webb-beacons och pixeltaggar. Dessa är tekniker som kan känna igen cookies och andra identifierare och som gör det möjligt för tredje parter att placera cookies i din enhet. Webb-beacons kan bland annat användas för att bestämma vilka annonser som ska visas i din webbläsare.

Genom att godkänna Klickets allmänna villkor och/eller denna Integritetspolicy och använda Klickets Plattform samtycker du till behandlingen av cookies i enlighet med vad som sägs här.

Ta bort cookies
Den besökare som vill undvika att cookies används kan via inställningar i webbläsarens säkerhetsalternativ/sekretessinställningar ändra så att webbläsaren inte tar emot några cookies alls, eller så att besökaren får en fråga varje gång en webbplats försöker placera en cookie på datorn. Besökaren har även möjlighet att via sin webbläsare acceptera enbart sessions-cookies. Besökaren kan också välja att avlägsna tidigare lagrade cookies. Observera att om du väljer att inte använda cookies är funktionaliteten hos vissa delar av Webbplatsen begränsad.

Frågor om cookies
Har du frågor om hur Klicket använder sig av cookies och liknande lagring av data, ber vi dig kontakta oss på: Klicket i Sverige AB, Viggeby Solbacken, 63509, Eskilstuna eller på support[at]klicket.se.

Genom att godkänna Klickets Användarvillkor och/eller vår Integritetspolicy eller/och använder Klickets Plattform samtycker du till behandlingen av cookies i enlighet med vad som sägs här.

 

GDPR i korthet

Du har säkert, precis som de flesta andra, hört talas om GDPR? Det är en relativt ny lag som kanske inte är helt enkelt att förstå och framförallt vad den innebär. Därför har vi valt att sammanfatta vad den nya lagen betyder, så du som besökare och användare på Klicket ska förstå hur vi tar hand om dina personuppgifter.

Observera att detta är en förenklad sammanfattning och beskrivning. Vill du läsa våra legala villkor så hittar du de på länkarna här:
Personuppgiftspolicy, Cookies och Friskrivning

Allmänt om GDPR
Från den 25 maj 2018 gäller den nya Dataskyddsförordning (GDPR) som ersätter den befintliga Personuppgiftslagen (PUL). Den gäller för alla EU-länder.

Beskrivning av GDPR
GDPR är framtagen för att skydda dig som kund och dina rättigheter gällande hantering och spridning av dina personuppgifter. Tanken är att du som besökare och användare ska känna dig trygg med att dina registrerade uppgifter inte används på ett otillbörligt sätt.

Vad är en personuppgift?
En personuppgift är sådan information eller data som på något sätt identifierar dig som person. D.v.s. namn, adress, telefon, mail etc. Icke-personlig information om fordon, försäljningar, bevakningar, intresseanmälningar och aktiviteter inkluderas inte då dessa räknas som affärshemligheter.

Vem är personuppgiftsansvarig?
Klicket har övergripande personuppgiftsansvar tillsammans med personuppgiftsansvarig och ansvarar och bestämmer ändamålen för hantering, inhämtning och användning av de personuppgifter som du lämnar till oss.

Hur lagrar vi och skyddar dina personuppgifter?
Om du har samtyckt till att vara registrerad medlem sparar vi dina uppgifter så länge du är registrerad medlem hos Klicket. Du kan när som helst avregistrera dig som medlem. Om du inte har varit aktiv medlem på fem år raderas dina uppgifter automatiskt. Om du inte är registrerad medlem hos oss sparar vi, efter samtycke, dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra Webbplatsens åtaganden gentemot dig. Dina uppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

Det är viktigt att skilja på vanliga och känsliga personuppgifter. Känsliga uppgifter är t.ex. etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexuella preferenser.

Klicket kommer aldrig att ta in och samla data om känsliga uppgifter, dock så finns det fritexfält i formulär där du lägger in fordonsannonser, skapa bevakningar, skickar intresseanmälningar på fordon och registrerar dig som medlem/konto. Dessa uppgifter kommer endast oss tillhanda om du som användare och besökare väljer att fylla i dessa uppgifter, i annat fall är det inget som Klicket aktivt lagrar.

Hur skyddar vi dina uppgifter?
För att skydda de personuppgifter vi behandlar har vi vidtagit en rad säkerhetsåtgärder. Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst. Se även delar under lagring och gallring ovan.

Vad sker vid en personuppgiftsincident?
Om Klicket får ett dataintrång eller om en oavsiktlig förlust av personuppgifter inträffar kommer den personuppgiftsansvarige dokumentera incidenten och anmäla den till Datainspektionen och drabbade kunder inom 72 timmar.

Vad är ett registerutdrag?
Om du är medlem, har skapat ett konto, har skapat en bevakning, skickat en intresseanmälan eller ringt in en intresseanmälan på Klicket har du rätt att få se de uppgifter som finns sparade om dig i våra system.

Så fungerar det:
Du som har ingått ett användaravtal med Klicket har rätt att få information om vilka personuppgifter som lagrats om dig. Detta avser sådana uppgifter som kan användas för att identifiera dig som person. Icke-personlig information inkluderas inte då detta räknas som affärshemligheter.

Kan ni radera mig ur era system?
Du har som har ingått ett användaravtal med Klicket har rätt att få alla dina personuppgifter som finns lagrade om dig raderade. Vi på Klicket tycker det skulle vara tråkigt eftersom vi gärna vill fortsätta att tillhandahålla dig bra erbjudanden och framförallt bättre service.

Så fungerar det:
Du som har ingått ett användaravtal med Klicket har rätt att från och med den 25 maj 2018 få alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen borttagna. Detta avser sådana uppgifter som kan användas för att identifiera dig som person. Icke-personlig information om fordonsförsäljning, fordonsköp och aktiviteter inkluderas inte då detta räknas som affärshemligheter.

Hur fungerar GDPR i praktiken?
Klicket har redan infört eller kommer att införa nödvändiga funktioner för att administratörer i våra system senast den 25 maj 2018 ska kunna hantera alla GDPR-förfrågningar och begäranden ifrån dig (eller instruera användaren i hur denne själva kan använda funktionerna).

 • Information – Klickets Personuppgiftspolicy, Cookies och Friskrivning innehåller all information om hur GDPR tillämpas och vilken information som lagras, hur länge den lagras och hur misstänkta incidenter och missbruk skall anmälas.
 • Registerutdrag – Alla som ingått ett användaravtal med Klicket, skickat eller ringt in en intresseanmälan/bevakning kan närsomhelst begära ut de uppgifter som finns lagrade. Personuppgifter i fält, fritext, och som kan identifiera dig som användare lämnas ut. Begäran görs till support[at]klicket.se och behandlas inom skälig tid.
 • Informationsunderhåll – För att ändra dina personuppgifter som finns lagrade om dig vänder du dig till support[at]klicket.se för hjälp.
 • Information och e-post – Vill du avsluta vår kommunikation med dig finns skickar du ditt önskemål till support[at]klicket.se.
 • Om du har ingått ett användaravtal med Klicket kan du välja att bli borttagen från valda system eller som helhet. Du skall i första hand vända dig till support[at]klicket.se för att bli borttagen.

Tack för att du tog dig tiden att ta del GDPR!

Nu när detta ovan är överstökat hälsar vi dig varmt välkommen Klicket.se, både som köpare och säljare eller om du bara älskar fordonslivet - precis som vi!

Vänligen,
Team Klicket